Zbirka prvotisaka

Zbirka prvotisaka Hrvatske provincije franjevaca konventualaca sv. Jeronima

Franjevački red je sve do godine 1517. pravno bio nepodijeljen i tek su otada službeno bile ozakonjene razlike između ogranaka franjevaca, tzv. opslužitelja (opservanata) i franjevaca konventualaca. Jedni su samostani pristali uz jednu, a drugi uz drugu skupinu. Nepovoljne političke i društvene prilike kojima su bili izloženi naši primorski krajevi od 17. st. pa sve do najnovijeg doba, uzrok su da se provincija franjevaca konventualaca sve to vrijeme nije mogla normalno razvijati. Ona danas pod svojom jurisdikcijom drži slijedeće samostane (kuće, župe): Zagreb (Sv. Duh, gdje je i sjedište cijele provincije), Split (Sv. Frane na Obali), Šibenik (Sv. Frane), Vis (Sv. Jere), Cres (Sv. Franjo), Pula (Sv. Franjo, Sv. Josip), Vinkovci (Sv. Antun Padovanski, župa Bezgrješnog Srca Marijina), Molve (župa Uznesenja B. D. M.), Galdovo (Sv. Antun Padovanski). Postoji i jedan samostan izvan Hrvatske koji pripada ovoj provinciji, Gary, Indiana-SAD (St. Joseph).

Utvrđeno je da od svih nabrojenih starih i novih samostana (kuća), samo stare samostanske knjižnice u Splitu, Šibeniku i Cresu čuvaju veću ili manju zbirku inkunabula, stoga će ovdje biti riječ jedino o ta tri samostanska nalazišta.

SAMOSTAN SVETOGA FRANE CRES

Creski samostan franjevaca konventualaca po godini nastanka treći je po redu u svojoj provinciji. Nagađa se da je sagrađen oko 1250. Do kraja 18. stoljeća pravno je pripadao u Rapsku kustodiju ondašnje Franjevačke provincije Slavonije, koja će doskora promijeniti ime u Provinciju Dalmacije sv. Jeronima. Promjene političkih prilika u znatnoj su se mjeri odražavale na život te provincije tako daje ova zajednica potkraj 18. stoljeća spala na ciglih pet samostana. Budući daje slična situacija vladala i u susjednoj Italiji, 1827. dolazi do fuzije ove zajednice franjevaca konventualaca s provincijom u Padovi u Dalmatinsko-padovansku provinciju. No, godine 1908. obje se provincije ponovno osamostaljuju i opet se uspostavlja zasebna Dalmatinska provincija. Creski samostan postaje u ovo doba jedan od njezinih najuglednijih samostana pa i sjedište provincijalata. Tako je bilo do kraja I. svjetskog rata. Propašću Austrougarske, otok Cres je potpao pod Italiju. Nove talijanske vlasti tjeraju iz Cresa njima »nesimpatične« konventualce zbog njihova patriotskog rada. Zato su creski redovnici prisiljeni tražiti novo boravište. Nakon mnogih peripetija, 1922. god. dolaze u Zagreb i tamo, zahvaljujući agilnom provincijalu Josipu Miloševiću i Zagrebačkoj nadbiskupiji, na Svetom Duhu grade novi samostan. Taj će samostan s vremenom postati sjedište provincij alata svih franjevaca konventualaca u Hrvatskoj. Kada je poslije Drugog svjetskog rata Cres ponovno vraćen matici zemlji, bivši franjevci s Cresa dobili su ponovno svoj stari samostan.

Po sebi je razumljivo da su nebrojene zapletene okolnosti utjecale na djelatnost i imovinu creskog samostana, te ostavile traga i na njegovoj staroj knjižnici. Ipak, unatoč svemu, creski je samostan uspio sačuvati dobar dio svojih starih fondova, a među njima i neveliku ali vrijednu zbirku inkunabula. Posebno značenje toj zbirci daje činjenica da se među njezinim prvotiscima nalazi i jedan izuzetno rijetko sačuvan hrvatski cimelij – primjerak Senjskoga misala tiskana glagoljicom u Senju 1494.

Revizijom obavljenom u lipnju 1997. utvrđeno je da creski samostan ima 27 inkunabula:

 

1. ANDREAE, ANTONIUS

Quaestiones super XII libros Metaphvsicae Aristotelis. (Ed. Lucas de Subereto). Venetiis, Bonetus Locatellus pro Octaviano Scoto, X. Kal. Sept. (23. VIII) 1487. – ? 1. 4° (27,7 x 20 cm) Got.

HC 978, BMC V 436, GW 1661, IGI 472, Goff A-583 (Stillwell A 521), Bad. 0

Sign. Ink. 13

2. ANTONINUS FLORENTINUS
Confessionale: Defecerunt scrutantes scrutinio …

Venetiis, Johannes de Colonia et Johannes Manthen, 1476. – [93] + [4] 1. ; 4° (22 x 16.4 cm) Got.

HC 1179, BMC V 226, GW 2106, IGI 629, Goff A-803 (Stilhvell A 711), Bad. 68

Sign. Ink. 16

3. ANTONINUS FLORENTINUS

Summa theologica. P. I. (Praecedit: Molitoris Tabula), (P. II, III, IV desunt). P. V. Spirae, Petrus Drach, 1/ Kal. Oct. [1. X] 1487.; P. V. [s. d.] – ? 1.; 2° (29,6 x 20,8 cm) Got. HC 1247, BMC II 495, GW 2190, IGI 694, Goff A-876 (Stilhvell A 781), Bad. 81

Sign. Ink. 9

4. AURELIUS AUGUSTINUS

Sermones ad heremitas.

Venetiis, Simon Bevilaqua, Papiensis, 4. XI1495. – ? 1. ; 8° (16 x 10,5 cm) Got.

HC 2005, BMC V 520, GW 3007, IGI 1038, Goff A-1319 (Stilhvell A 1173), Bad. 132

Sign. Ink. 22, Privez

5. GABRIEL BARLETTA

Sermones quadragesimales et de sanctis, cum Add. Benedicti Brixiani. Brixiae, Jacobus Britannicus, I/l 1. XI 1497. (Nedostaje 11/13.1 1498.) – 135 1. ; 4° (18,5 x 13,5 cm) Got.

HC 2459, BMC VII 982, GW 3400, IGI 0, Goff B-129 (Stilhvell B 114), Bad. 161

Sign. Ink. 20

6. BERNARDUS CLARAEVALLENSIS

Opuscula (ed. Theophilus Brixiensis). /Add:/ Theophilus Brixiensis. Carmen de vita s. Bernardi.

Venetiis, Simon Bevilaqua, 17. X 1495. – ? 1.; 8° (16 x 10,5 cm) Got. i Rom.

HC 2922, BMC V 520, GW 3908, IGI 1548, Goff B-365 (Stilhvell B 319), Bad. 184 (nema ovaj primjerak)

Sign. Ink. 22

7. BIBLIA [Latine]

Biblia cum Tabula Gabrielis Bruni (Petrusangelus de Monte Ulmi, ed.) Brhciae, Angelus et Jacobus Britannicus, VII Id. Sept. II. IX/, 29. XII 1496. – ? 1.; 8° (16,8 x 12 cm) Got.

HC 3119, BMC VII 978, GW 4276, IGI 1679, Goff B-599 (Stilhvell B 533), Bad. 201

Sign. Ink. 21

8. BONIFACIUS VIII, papa

Liber sextus Decretalium. – Papa Clemens V, Constitutiones cum apparatu Johannis Andreae. – Decretales extravagantes. T. I—II.

Venetiis, Baptista de Tortis, I: 17. XI. 1497., II: 15. IV 1494. – 104 + 57 1. ; 2° (43 x 28,5 cm) Got.

H 3623, HC 3620, BMC V 327, GW 4889, IGI 1984+1988, Goff B-1011 (Stilhvell B-898), Bad. 253 (nema ovaj primjerak)

Sign. Ink. 1

9. MARCUS TULLIUS CICERO

Synonyma. De differentiis. [Add:] Bartholomaeus Fatius, Synonyma et differentiae. Venetiis, Manfredus de Bonellis et Gregorius de Ruscobonis, 12. XII 1500. [24] 1. (A4-F4) ; 4° (20,3 x 14,7 cm) Rom.

H 5357, BMC V 506, GW 7037, IGI 2985, Goff 0 (Stilhvell 0), Bad. 354

Sign. Ink. 17 Privez

10. CLEMENS V, papa

Constitutiones cum Apparatu domini Joannis Andreae. Venetiis, Baptista de Tortis, 15. IV 1494. – 57 1. ; 2° (43 x 28,5 cm) Got. H 3620, BMC V 227, GW 4888, IGI 1984 (!), Goff B-l007 (Stilhvell B 898), Bad. 253 (djelo je pripisao papi Bonifaciju VIII., a ne Papi Klementu V.)

Sign. Ink. 1

11. JOHANNES DUNS SCOTUS

Quaestiones in quattuor libros Sententiarum (Ed. Philippus Bagnacavallus). [Samo P. L] Venetiis, Bonetus Locatellus pro Octaviisaniano Scoto, I: V. Kal. Jan [18. XII.] 1497. -163 1. ; 2° (32×21,5 cm) Got.

H 6420, C 2125, R 169, GW 9077, IGI 3601, Goff D-383 (Stilhvell D 310), Bad. 0

Sign. Ink. 2

12. DUNS SCOTUS, JOHANNES

Quodlibeta (Ed. Philippus Bagnacavallus).

Venetiis, Bonetus Locatellus pro Octaviano Scoto, III. Non. Febr. [3. II.] 1497. [1498]. -53 1.; 2° (32×21,8 cm) Got.

HCR 6437, BMC V 449, GW 9072, IGI 3597, Goff D-397 (Stilhvell D 323), Bad. 414

Sign. Ink. 2 Privez

13. DUNS SCOTUS, JOHANNES

Cjuaestiones in quattuor libros Sententiarum (Ed. Philippus Bagnacavallus). [Samo P. IV] Venetiis, Bonetus Locatellus pro Octaviano Scoto, IV, XV. Kal. Jan. [18. XII] 1497. – 163

1.; 2° (32×21,8 cm) Got.

H 6420, C 2125, R 169, BMC V 448, GW 9077, IGI 3602, Goff D-383 (Stilhvell D 310),

Bad. 0

Sign. Ink. 3

14. DURANTI, GUILLELMUS

Rationale divinorum officiorum (Ed. Joannes Aloisius Tuscanus).

Venetiis, Erhardus Ratdolt, VI. Id. Dec. /8. XII/1485. – ? 1.; 2° (30,5 x 21 cm) Got.

HC 6490, BMC V 291, GW 9130, IGI 3635, Goff D^29 (Stilhvell D 353), Bad. 426

Sign. Ink. 10

15. LIVIUS, TITUS

Historiae Romanae decades (Ed. Lucas Porrus).

Tarvisii, Johannes /Rubeus/ Vercellensis, 1485. – ? 1.; 2° (33,8 x 23,5 cm) Rom. HC 10136, BMC VI 897, IGI 5777, Goff L-244 (Stillvvell L 216), Bad 690 (nema ovaj primjerak)

Sign. Ink. 4

16. JOHANNES de MAGISTRIS

Cjuaestiones super tota philosophia naturali.

Venetiis, /Bonetus Locatellus/ pro Octaviano Scoto, VII. Kal. Oct. [25. IX.] 1490. – [159] + [1]1. ;4°(23,4x 17 cm) Got.

H 10449, BMC 0, Madsen 2570, IGI 5942, Goff 0 (Stilhvell 0), Bad. 0

Sign.Ink. 15

17.  JOHANNES de MAGISTRIS

Quaestiones super totum cursum logicae (Ed. Franciscus Gregorius). Venetiis, Bonetus Locatellus pro Octaviano Scoto, 12 Kal. Jul. /20. VI/ 1487. – ? 1. ; 4° (23,4 x 17,7 cm) Got.

H 10452=9424, BMC V 436, IGI 5943, Goff M-29 (Stilhvell M 19), Bad. 708

Sign. Ink. 14

18. MISSALE [Croatice-glagolitice]

Misal po zakonu Rimskoga dvora.

V Senji, Blaž Baromić, Silvestar Bedričić, Gašpar Turčić, C.u.p.g. [1494] miseca Augusta dan ž [7]. – 214 1.; 4° (18 x 13,5 cm) Glag. (crveni i crni tisak).

Sign.Ink. 19

19. NICOLAUS de AUSMO

Supplementum Summae Pisanellae.  [Acc]  Canones poenitentiales fratris Astensis et Consilia Alexandri de Nevo contra Judaeos foenerantes.

Venetiis, Bartholomaeus de Alexandria, Andreas [Torresanus] de Asula et Mapheus de Salodio, 10. III. 1481. – ; 4° (20,3 x 14,5 cm) Got.

HC 2161, BMC V 306, IGI 6878, Goff N-73 (Stilhvell N 59), Bad. 777

Sign. Ink. 18

20. NICOLAUS de LYRA

Postilla super totam Bibliam. P. II—III.

Venetiis, /Bonetus Locatellus/ pro Octaviano Scoto, II: [s.d.], III: V. Id. Aug. [9. VIII] 1488.-? L; 2° (30,3 x 21 cm) Got.

H 10365, BMC 0, IGI 6823, Goff N-132 (Stilhvell N 109), Bad. 782

Sign. Ink. 7

21. NICOLAUS de LYRA

Postilla super totam Bibliam. P. I—III.

Venetiis [Bonetus Locatellus] pro Octaviano Scoto, I—II: [s.d.], III: V. Id. Aug. [9. VIII] 1488.-71. ; 2° (31 x 21 cm) Got.

H 10365, BMC 0, IGI 6823, Goff N-132 (Stilhvell N 109), Bad. 782

Sign. Ink. 8

22. PETRUS LOMBARDUS
Sententiarum libri IV.

Adresa:Samostan sv. Frane
Trg sv. Frane 6
51557 Cres

Telefon:tel. (051) 571-217

Svete mise su nedjeljom i blagdanom u 9:00 i 19:00, a radnim danom u 7:30 sati

samostan.cres@ofmconv.hr

Svećenici:o. Vitomir Glavaš, gvardijan
o. Ferdinand Ćavar, vikar
o. Josip Petonjić, magistar postulanata

Kontakt

Ime:

Email:

Poruka: