Opis logotipa

CKV-logo Lađa koja plovi na uzburkanom moru je Crkva koja unosi u društvo Duh Evanđelja te oblikuje kulturu zajednice i pojedinca u njoj.

Crtovlje je znak graduala 16. i 17. stoljeća koje naš samostan u arhivu posjeduje a uz franjevački pozdrav „Pax et bonum“ – „Mir i dobro“ označava bogatu kulturnu baštinu samostana sv. Frane. Uz 26 inkunabula Senjski misal iz 1494. godine našao je svoje mjesto u oblikovanom slovu glagoljice „S“ sa arkadama koje povezuju kamene stupove klaustra samostana i crkve u koje su tijekom povijesti mnogi dobročinitelji ugradili sebe i našli mjesto vječnog počivališta.

Znak „lampade“, s plamenom u obliku violinskog ključa, daruje nam dio kulturnih događanja koja ćemo imati prilike susretati tijekom ovoga i idućih ljeta. Lampada s plamenom je znak Duha Svetoga koji pokreće čovjeka i oduševljava ga za stvaranje onog lijepog i dobrog u čovjeku i društvu, za posvećenje ljudskog života u ljubavi prema Bogu, Domovini i bližnjemu s kojim živimo.

Adress:Samostan sv. Frane
Trg sv. Frane 6
51557 Cres

Phone no:tel. (051) 571-217

samostan.cres@ofmconv.hr

Priests:Fr. Vitomir Glavaš, Guardian
Fr. Ferdinand Ćavar
Fr. Josip Petonjić, Magister of the Postulants

IBAN:HR9024020061100256410

Contact

Name:

Your E-mail Adress:

Your Message: