Opis logotipa

CKV-logo Lađa koja plovi na uzburkanom moru je Crkva koja unosi u društvo Duh Evanđelja te oblikuje kulturu zajednice i pojedinca u njoj.

Crtovlje je znak graduala 16. i 17. stoljeća koje naš samostan u arhivu posjeduje a uz franjevački pozdrav „Pax et bonum“ – „Mir i dobro“ označava bogatu kulturnu baštinu samostana sv. Frane. Uz 26 inkunabula Senjski misal iz 1494. godine našao je svoje mjesto u oblikovanom slovu glagoljice „S“ sa arkadama koje povezuju kamene stupove klaustra samostana i crkve u koje su tijekom povijesti mnogi dobročinitelji ugradili sebe i našli mjesto vječnog počivališta.

Znak „lampade“, s plamenom u obliku violinskog ključa, daruje nam dio kulturnih događanja koja ćemo imati prilike susretati tijekom ovoga i idućih ljeta. Lampada s plamenom je znak Duha Svetoga koji pokreće čovjeka i oduševljava ga za stvaranje onog lijepog i dobrog u čovjeku i društvu, za posvećenje ljudskog života u ljubavi prema Bogu, Domovini i bližnjemu s kojim živimo.

Adresa:Samostan sv. Frane
Trg sv. Frane 6
51557 Cres

Telefon:tel. (051) 571-217

Svete mise su nedjeljom i blagdanom u 9:00 i 19:00, a radnim danom u 7:30 sati

samostan.cres@ofmconv.hr

Svećenici:o. Vitomir Glavaš, gvardijan
o. Ferdinand Ćavar, vikar
o. Josip Petonjić, magistar postulanata

Kontakt

Ime:

Email:

Poruka: